Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) 3D Yazıcıların Eğitimde Kullanımı Öz   PDF
Serhan Kökhan, Uğur Özcan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Banknot Üretiminde Kullanılan Gravür Tekniğinin (Taille-Douce) Lisansüstü Baskıresim Dersinde Uygulanabilirliğinin Ölçülmesi Öz   PDF
Buse Kızılırmak, H. Müjde Ayan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinde Geliştirilen Başarı Testinin Geçerliliği ve Güvenirliği Öz   PDF
M. Handan Güneş, Cahide Serdaroğlu
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Biyoloji Laboratuvarına Yönelik Tutumları, Özyeterlikleri, Özgüvenleri Öz   PDF
Sevilay Dervişoğlu, Dilek Sultan Acarlı
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Derslerde Bilim Tarihi Kullanımına Yönelik Algıları Öz   PDF
Çiçek Dilek Bakanay, Burcu Gülay Güney
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğretime İlişkin Görüşleri Öz   PDF
Dilek Sultan Acarlı, Sevilay Dervişoğlu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) Bulanık Mantığın Eğitim Alanındaki Uygulamaları Öz   PDF
Ali Özdemir, Aysegul Alaybeyoglu, Kadriye Filiz Balbal
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017) Çevrimiçi Sosyal Eğitim Platformlarının Kullanılabilirliklerinin Değerlendirilmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sistemi Örneği Öz   PDF
Yasemin Bertiz
 
Cilt 6, Sayı 2 (2022) Çevrimiçi Tartışma Forumuna Yapılan Katkı ve Katılımlarının Sosyal Buradalığa Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Ergün Akgün, Güneş Akça
 
Cilt 5, Sayı 2 (2021) Cinsiyetin Öğretmen Motivasyonu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması Öz   PDF
Mehmet Ali Yarım, Şükrü Ada
 
Cilt 6, Sayı 1 (2022) Çizgi Romanla Fen Bilimleri Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Öz   PDF
Kevser Arslan, Hakan Akçay
 
Cilt 7, Sayı 1 (2023) Classroom Management Practices of Teachers in the Scope of Culturally Responsive Teaching Öz   PDF
Gürkan Sarıdaş, Fatma Çobanoğlu
 
Cilt 6, Sayı 1 (2022) Creating Computer Informatics Terms WordNet with Concept Maps and Student Opinions Öz   PDF
Ebru Yılmaz İnce
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) Dijital Mahremiyet Kavramı ve İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Derleme Öz   PDF
Fatma Barkuş, Mustafa Koç
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017) Dörtgenler Konusunun Zihin Haritalama Tekniği ile Öğretimi Öz   PDF
Ali Özdemir, Ayşegül Alaybeyoğlu, Kadriye Filiz Balbal
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Effectiveness of Concept Cartoons on Pre-service Science Teachers’ Conceptual Understandings in Organic Chemistry Öz   PDF (İngilizce)
Gulten Sendur, Yelda Sapa, Nur Gürer, Birol Ataseven
 
Cilt 6, Sayı 1 (2022) Elektronik Kitap Konusunda Türkiye’de 2006-2020 Yılları Arasında Tamamlanmış Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi Öz   PDF
Ayşenur Gülmez, Aslıhan Kocaman Karoğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Öz   PDF
Munise Seçkin Kapucu
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Fizik Öğretiminde Manyetik Alan ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi: Physics Education Örneği Öz   PDF
Handan Ürek
 
Cilt 6, Sayı 1 (2022) Gamification in English Language Classrooms: The Case of Kahoot! Öz   PDF
Ezgi Kıyançiçek, Levent Uzun
 
Cilt 4, Sayı 2 (2020) Genel Yetkinlik İnancı, Akıllı Tahta Tutumu ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum: Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Murat Polat
 
Cilt 5, Sayı 2 (2021) Giyilebilir Teknoloji Bedenleşme Ölçeğini Türkçeye Uyarlama ve Geçerlik Çalışması Öz   PDF
Yağmur Subakan, Mustafa Koç
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017) Görme Engelli ve Az Gören Bireyler için Geliştirilen Donanım ve Yazılımlar Öz   PDF
Mustafa Tevfik Hebebci
 
Cilt 7, Sayı 2 (2023) Görsel Sanatlar Dersinde Kültürel Miras Eğitiminin Verilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Öz   PDF
Köksal Kasım, Mahmut Sami Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 2 (2021) Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının İncelenmesi Öz   PDF
Sema Kara
 
Toplam 79 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >>