Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) 3D Yazıcıların Eğitimde Kullanımı Öz   PDF
Serhan Kökhan, Uğur Özcan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Banknot Üretiminde Kullanılan Gravür Tekniğinin (Taille-Douce) Lisansüstü Baskıresim Dersinde Uygulanabilirliğinin Ölçülmesi Öz   PDF
Buse Kızılırmak, H. Müjde Ayan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinde Geliştirilen Başarı Testinin Geçerliliği ve Güvenirliği Öz   PDF
M. Handan Güneş, Cahide Serdaroğlu
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Biyoloji Laboratuvarına Yönelik Tutumları, Özyeterlikleri, Özgüvenleri Öz   PDF
Sevilay Dervişoğlu, Dilek Sultan Acarlı
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Derslerde Bilim Tarihi Kullanımına Yönelik Algıları Öz   PDF
Çiçek Dilek Bakanay, Burcu Gülay Güney
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğretime İlişkin Görüşleri Öz   PDF
Dilek Sultan Acarlı, Sevilay Dervişoğlu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) Bulanık Mantığın Eğitim Alanındaki Uygulamaları Öz   PDF
Ali Özdemir, Aysegul Alaybeyoglu, Kadriye Filiz Balbal
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017) Çevrimiçi Sosyal Eğitim Platformlarının Kullanılabilirliklerinin Değerlendirilmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sistemi Örneği Öz   PDF
Yasemin Bertiz
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) Dijital Mahremiyet Kavramı ve İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Derleme Öz   PDF
Fatma Barkuş, Mustafa Koç
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017) Dörtgenler Konusunun Zihin Haritalama Tekniği ile Öğretimi Öz   PDF
Ali Özdemir, Ayşegül Alaybeyoğlu, Kadriye Filiz Balbal
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Effectiveness of Concept Cartoons on Pre-service Science Teachers’ Conceptual Understandings in Organic Chemistry Öz   PDF (İngilizce)
Gulten Sendur, Yelda Sapa, Nur Gürer, Birol Ataseven
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Öz   PDF
Munise Seçkin Kapucu
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Fizik Öğretiminde Manyetik Alan ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi: Physics Education Örneği Öz   PDF
Handan Ürek
 
Cilt 4, Sayı 2 (2020) Genel Yetkinlik İnancı, Akıllı Tahta Tutumu ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum: Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Murat Polat
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017) Görme Engelli ve Az Gören Bireyler için Geliştirilen Donanım ve Yazılımlar Öz   PDF
Mustafa Tevfik Hebebci
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018) Gregorc Öğrenme Stili Modeli ile Öğrenme Stili Tespiti: Mühendislik Fakültesi Örneği Öz   PDF
Ali Özdemir, Ayşegül Alaybeyoğlu, Kadriye Filiz Balbal
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) Hayat Bilgisi 2. Sınıf Dersinde Yer Alan Dün, Bugün, Yarın Temasında Geçen Kazanımların Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Öz   PDF
Hasan Aydemir, Yalçın Karalı, Özer Çelik
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017) Hoca Ali Rıza’nın Sanat Anlayışı ve Taş Baskı Resimlerinin Sanat Eğitimindeki Önemi Öz   PDF
Mustafa Lütfi Ciddi
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018) İnovasyon Temelli Bilgi Ekonomisinin Can Damarı: Yaşam Boyu Öğrenme Öz   PDF
Fahriye Gözgü
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Interpainting as a Creating Method in Digital Illustration: Reinterpretations from Movie Scenes Öz   PDF (English)
Erdinç Çakır, Mahmut Sami Öztürk, Mevlüt Ünal
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) İşitme Engeli ve Dil Konuşma Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Sosyal Destek Algıları Öz   PDF
Beyhan Özge Yersel, Ender Durualp
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) Kırgızistan’da Hibrit Eğitim Uygulaması Öz   PDF
Chinara Jumabaeva, Ayzharkyn Sait kyzy, Kasym Baryktabasov, Rita Ismailova
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017) Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Heykel Çalışmalarına İlişkin Algıları Öz   PDF
Ömer Tayfur Öztürk
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018) Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ayça Ak, Bekir Oral, Vedat Topuz
 
Cilt 4, Sayı 2 (2020) Müziğin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Başarı Duyguları ve Öz-yeterlik İnançları Üzerine Etkisi Öz   PDF (English)
Yafes Can, Meral Güven
 
Toplam 45 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>