Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinde Geliştirilen Başarı Testinin Geçerliliği ve Güvenirliği

M. Handan Güneş, Cahide Serdaroğlu
343 62

Öz


Bu çalışma, 6.sınıf Fen Bilimleri dersi ‘Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme’ ünitesi kazanımları dahilinde hazırlanan akademik başarı testinin geçerliliği ve güvenirliğinin ispatlanması amacıyla yapılmıştır. Test, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda tanımlanan kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Aynı zamanda testteki soruların kazanımlara göre dağılımının homojen olmasına dikkat edilmiştir. İçerik geçerliliği 2’si doktora, 1’i yüksek lisans öğrencisi ve 1’i lisans mezunu olan 4 fen bilgisi öğretmeni ile 1 ölçme değerlendirme uzmanı ve 1 alan uzmanı tarafından incelenmiştir. 40 maddeden oluşan testin yazım ve imla kuralları bakımından incelemesini 1 Türkçe öğretmeni yapmıştır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son şeklini alan başarı testi 170 ortaokul öğrencisine uygulanarak gereken analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda testten her hangi bir madde atılmasına gerek kalmamıştır. Tüm yapılan analizler sonucunda geliştirilen başarı testinin kabul edilebilir psikometrik özelliklere sahip olduğu ve geçerliliğinin yüksek olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Başarı testi, Geçerlilik ve güvenirlik, Fen bilimleri, Öğretim programı, İlköğretim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Güneş, M. H. & Serdaroğlu, C. (2018). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenirliği. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 35-40.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v2i1.10

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.