Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

Lütfen makale şablonunu kullanarak çalışmanızı formatlayıp yükleyiniz.

Gönderilen çalışma daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

Makalelerde sayfa sınırlaması yoktur.

 

İçerik

Ana başlıklar Times New Roman 12 büyüklüğünde, baş harfi büyük harfle ve sola dayalı yazılmalıdır. Ana başlıklar öncesi 2 satır boşluğu ve sonrası 1 satır boşluğu bırakılarak paragrafa geçilmelidir. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri gibi bir sıra izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir. Paragraflar arasında 1 satır boşluğu olmalıdır. Bundan sonraki bütün kısımlar, burada olduğu gibi, Times New Roman 10 büyüklüğünde ve tek satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan yazılmalıdır. Paragraflar her iki yana yaslı olmalıdır.

 

Birincil alt başlıklarda her kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük harfle, koyu ve Times New Roman 10 büyüklüğünde sola dayalı yazılmalıdır. Alt başlıklar öncesi 2 satır boşluğu ve sonrası 1 satır boşluğu bırakılarak paragrafa geçilmelidir. 

 

İkincil ve diğer alt başlıkların altındaki başlıklarda her kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük harfle, koyu ve italik olarak Times New Roman 10 büyüklüğünde sola dayalı yazılmalıdır. 

 

Tablo Kullanımı

Tablolar sayfa boşluklarını aşmamalıdır. Tablo yazı tipi büyüklüğü 7 puntoya kadar küçültülebilir. Tablo başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olarak, koyu ve aşağıdaki formata uygun yazılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üzerinde yer almalıdır. Verilen her tablo öncesi ilgili tabloya atıf yapılmalıdır.

 

Şekil Kullanımı

Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Verilen her şekil öncesi ilgili şekil metinde atıf olarak yer almalıdır.

 

Not veya Teşekkür

Buraya, makaleye katkısından dolayı teşekkür edilecek kişi veya kurumlar varsa bunlara teşekkür başlığı altında atıf eklenilmeli ve yukarıda verilen uyarılara dikkat edilmelidir. Ayrıca tez ve projeden yapılan yayınlar varsa burada bunlara da not başlığı altında olarak atıf yapılabilir. Buraya, makaleye katkısından dolayı teşekkür edilecek kişi veya kurumlar varsa bunlara teşekkür başlığı altında atıf eklenilmeli ve yukarıda verilen uyarılara dikkat edilmelidir. Ayrıca tez ve projeden yapılan yayınlar varsa burada bunlara da not başlığı altında olarak atıf yapılabilir.

 

Kaynaklar

Kaynaklar ve kaynak gösterimleri APA (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/24/) formatına göre yazılmalıdır. Kaynaklara mutlaka bildiri metni içerisinde gösterim yapılmalıdır. Aşağıda bazı kaynakça örnekleri verilmiştir. Farklı kaynak gösterim durumlarında APA internet adresine tıklayarak farklı kaynakça gösterim biçimlerine ulaşabilirsiniz.

 

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Funk, R., & Kolln, M. (1998). Introduction. In E. W. Ludlow (Ed.), Understanding English grammar (pp. 1-2). Needham, MA: Allyn and Bacon.

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

 

 

 

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen çalışma daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).

  Editör ve hakemler yayın için gönderilen çalışmalara önemli ölçüde zaman ayırmaktadırlar. Bu nedenle inceleme, revizyon, kabul sonrası baskı veya yayın süreci sırasında derginin onayı olmadan bir çalışma geri çekilemez.

 2. Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Çalışmada mevcut atıflar kaynakçada listelenmiştir.

   

  Yazarlar, araştırma ve yayın etiğine uyduklarını beyan ederler. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

 4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 7. Lütfen Etik Kurulu Onay Belgesini, ek dosya olarak yükleyiniz.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.