Fizik Öğretiminde Manyetik Alan ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi: Physics Education Örneği

Handan Ürek
173 70

Öz


Bu çalışmada, Physics Education isimli dergide, öğrencilerin fizik dersi kapsamında anlamada zorluk yaşadıkları kavramlardan birisi olan manyetik alan kavramını içeren ve 17.10.2019 tarihi itibariyle son bir yılda yayımlanmış olan çalışmaların incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya, bahsedilen derginin veri tabanında yapılan tarama sonucunda ulaşılan 33 makale dahil edilmiştir. Çalışmada, bu dergiye yer verilmesinin başlıca sebepleri; derginin uzun yıllardır farklı yaş gruplarının fizik eğitimine yönelik yayın yapması, uluslararası alan eğitimi indekslerinde taranması ve uygulamaya dayanan çalışmalara önem vermesidir. Çalışma, nitel yöntemler çerçevesinde yürütülmüş olup doküman analizi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda incelenen makalelerin çoğunun manyetik alan kavramı ile ilgili deneysel uygulamaları ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Bu deneylerin, Faraday Yasası, Lenz Yasası, manyetik kuvvet gibi manyetik alan ile doğrudan ilişkili konuların öğretimine yönelik olduğu gibi bazı çalışmaların ise manyetik alan kavramından yararlanarak Newton’un 3. Hareket Yasası, kinematik gibi farklı fizik konularının öğretimini hedeflediği belirlenmiştir. Ayrıca, deney düzeneklerinde akıllı telefon, Arduino gibi çeşitli son teknoloji ürünü araç-gereç ve uygulamalardan yararlanıldığı görülmüştür. Bu çalışmanın gerek güncel uygulamaları sunması gerekse manyetik alan kavramını başka konularla ilişkilendiren çalışmaları derlemesi açısından alan eğitimine katkılarda bulunması beklenmektedir. 


Anahtar Kelimeler


Manyetik alan, Fizik öğretimi, Deney

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ürek, H.(2021). Fizik öğretiminde manyetik alan ile ilgili çalışmaların incelenmesi: Physics education örneği [An analysis related to the examination of the studies in physics teaching involving the concept of magnetic field: Physics education sample]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 5(1), 51-63.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.45

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.