Dörtgenler Konusunun Zihin Haritalama Tekniği ile Öğretimi

Ali Özdemir, Ayşegül Alaybeyoğlu, Kadriye Filiz Balbal
389 217

Öz


Yaşam boyu devam eden bir süreç olan öğrenme, özellikle de örgün öğretimdeki öğrenciler için çok önemlidir. Öğrenciler bilgiyi kolay, hızlı, etkili ve kalıcı öğrenmek isterler. Bunu sağlamak için farklı öğrenme yöntem ve teknikleri vardır. Bunlardan birisi de zihin haritalama tekniğidir. Öğrenilecek ana öğenin merkezde yer aldığı ve diğer öğelerin de merkezden çıkarak etrafa yayıldığı görsel bir teknik olan zihin haritalama tekniği, en karmaşık yapıların bile kolayca anlaşılmasını sağlayan etkili bir tekniktir. Tekniğin farklı derslerde kullanılması ve etkilerinin belirlenmesine yönelik literatürde çalışmalar mevcuttur. Önerilen çalışmanın amacı, lisede matematik dersinde zihin haritalama tekniğini kullanarak öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada, öncelikle lise 10. Sınıf öğrencilerine zihin haritalama tekniği ile ilgili bilgi verilmiştir. Daha sonra, dörtgenler konusu ile ilgili kendi zihin haritalarını oluşturmaları istenmiştir. Öğrencilere tanınan sürenin sonunda oluşturdukları zihin haritaları incelenmiş ve uygulamaya katılan öğrencilerin uygulama ile ilgili görüşleri alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Zihin haritası, Dörtgenler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Özdemir, A., Alaybeyoğlu, A., & Balbal, K. F. (2017). Dörtgenler konusunun zihin haritalama tekniği ile öğretimi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 1(2), 45-51.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v1i2.20

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.