3D Yazıcıların Eğitimde Kullanımı

Serhan Kökhan, Uğur Özcan
251 223

Öz


Günümüzde 3 boyutlu yazıcı teknolojisi birçok alanda kullanılmakta ve hergeçen gün farklı kullanım alanlarına kavuşmaktadır. Bu alanlara örnek olarak endüstriyel imalat, tıp ve sağlık, havacılık ve uzay, mimarlık ve inşaat, askeri uygulamalar, tekstil, gıda, eğitim verilebilir. Eğitim başlığı 3 boyutlu yazıcılar için stratejik bir öneme sahiptir. İnteraktif olarak geçen, mekanik ve teknik derslerdeki yaratıcılığın arttırılmasında önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu teknolojinin eğitim ortamında etkin bir şekilde kullanımı ile çok farklı alanlarda farklı deneyimler yaşanabilmekte. Matematik’de 3 boyutlu objelerin dizayn edilmesi, yazdırılması ve hesaplanması. Coğrafya’da rölyefler tasarımı ve baskısı, sanat eğitimde sanatsal nesnelerin tasarlanıp yazdırılması, Biyoloji’de molekül modellerinin basımı gibi birçok uygulama örneği bulunan 3 boyutlu yazıcı teknolojileri sayesinde, zorlu kavramların öğrencilere açıklanması, öğrencilerin ilgisini çekip daha etkin derse katılımlarının sağlanması ve sınıf içi etkileşim daha kolay olabilmektedir. Bu sayede geleceğe dönük olarak, öğrencilerin kariyerlerine hazırlanma ve kendilerine değerli beceriler kazandırılabilme imkânı sağlanabilmektedir. Bu çalışmada 3 boyutlu yazıcıların eğitimde kullanımı ve potansiyel kullanım alanları incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Üç boyutlu yazıcı, Eklemeli imalat, Eğitim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kökhan, S. & Yazıcı, U. (2018). 3D yazıcıların eğitimde kullanımı. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 81-85.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v2i1.14

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.