Banknot Üretiminde Kullanılan Gravür Tekniğinin (Taille-Douce) Lisansüstü Baskıresim Dersinde Uygulanabilirliğinin Ölçülmesi

Buse Kızılırmak, H. Müjde Ayan
97 39

Öz


Banknot basımında gravür tekniği kullanılmaktadır. Taklit edilemez olması ve sahteciliğe karşı en önemli güvenlik unsuru oluşturduğu için banknot üretiminde gravür tekniği tercih edilmektedir. Bu tekniğin sanat eğitimi alan öğrenciler tarafından öğrenilmesi öğrencide kendi çalışmalarına kimlik kazandırmasında ve yeni bir tekniğin uygulama alanı ile daha geniş alanda yaratıcılığını kullanma imkânı bulacağı düşünülmektedir. Banknot gravür tekniği ile yüzeyin birim alanında uyguladıkları çizgi sayısı arttıkça uygulayan bireyin el, göz ve beyin iş birliği ile çalıştığı eser deki başarısı da artacaktır. Günümüz teknolojileri ile artık para basımında kullanılmayan bu tekniğin yaşatılması amaçlanarak, Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde veya Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde bu tekniğin lisansüstü ders olarak değerlendirilmesi amacıyla tekniğin etkililiğini ispatlaya bilmek için lisansüstü öğrencilerine banknot gravür tekniği (taille-douce)  eğitimi verilmiştir Çıkan sonuçlar doğrultusunda tekniğin uygulanabilirliği test edilmiş ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Bu tekniğin seçmeli bir ders olarak programlarda olması, öğrencinin ifade biçimlerini farklı teknikler ile desteklemesi açısından ve şimdiye kadar öğrendiği tekniklerin dışında yeni bir teknik öğrenmesi bakımından önemlidir. Ayrıca hem sanat eğitimi alanında hem de güncel sanat yaşantısında öğrenciye yeni boyutlar kazandırmasının yanı sıra farklı çalışma alanları da yaratacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Grafik, Baskıresim, Gravür, Banknot Gravürü,Taille-Douce, Banknot

Tam Metin:

PDF


DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.46

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.