Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Heykel Çalışmalarına İlişkin Algıları

Ömer Tayfur Öztürk
187 45

Öz


Sanata dair değerlerin bireye kavratılıp, toplumun sanat kültürünün yükseltilmesi sanat eğitiminin gerekliliğini yansıtmaktadır. Sanat eğitimi bireysellik esaslıdır. Ve sanat eğitimini toplum bireylerine yansıtıp onları eğitecek kişiler, öncelikle sanat eğitimcileridir. Üç boyutlu heykel çalışmaları bireyin görerek ve dokunarak hissetmesi ile yaratıcılığı gelişmesinde etkin ve önemli bir rol üstlenmektedir. Bunun yanı sıra bireyin estetik bakış açısının gelişmesi ile fiziki çevresini ve içinde bulunduğu ortamı farklılaştırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de üniversiteler bünyesinde Resim-İş Öğretmenliği (Eğitimi) Anabilim Dalı bulunan altı üniversitede yapılan araştırmayla, öğretmen adayı bireylerin heykel sanatı ve heykel çalışmalarını nasıl algıladıklarına ilişkin görüşleri alınmış ve çıkan sonuçlardan elde edilen verilere göre farklılıklar ve eksik durumlar tespit edilmiş, öneriler sunulmuştur. Veri toplama aracı olarak öğrencilere anket uygulanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Sanat eğitimi, Heykel, Algılama

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Öztürk, Ö.T. (2017). Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin heykel çalışmalarına ilişkin algıları. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 1(1), 31-44.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v1i1.6

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.