Cinsiyetin Öğretmen Motivasyonu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Mehmet Ali Yarım, Şükrü Ada
128 56

Öz


Bu çalışmada cinsiyetin öğretmen motivasyonu üzerindeki rolünü meta-analiz yöntemiyle ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle 2009- 2020 yılları arasında eğitim bilimleri alanında yayınlanmış olan lisansüstü tezlere ilişkin literatür taraması sonucu ulaşılan 27 çalışmadan dâhil etme kriterleriyle çalışmalar ele alınmış ve kriterleri karşılayan 16 bağımsız çalışmayla analizler yapılmıştır. Meta-analiz sonucunda; öğretmen motivasyonunun cinsiyete göre anlamlı farklılaşmadığı tespit edilmiştir (k = 18, d = .11, p < .000). Bu 16 çalışmanın cinsiyete göre standardize edilmemiş etki büyüklükleri 0,340 ile -0,561 arasında değiştiği görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre erkekler lehine bir farkın olduğu ancak bu farkın sıfır noktasına yakın ve çok zayıf olduğu söylenebilir. Çalışma sonuçları Türkiye örnekleminde cinsiyetin öğretmen motivasyonu üzerinde etkisi olmadığını göstermiştir. Çalışmanın bulguları ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Öğretmen motivasyonu, Örgütsel motivasyon, Cinsiyet, Meta-analiz

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Yarım, M. A., & Ada, Ş., (2021). Cinsiyetin öğretmen motivasyonu üzerindeki etkisinin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması [Investigation of the effect of gender on teacher motivation: A meta-analysis study]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 5(2), 103-116.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.51

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

13452  13453
ISI_indexing_21.jpg           13455      
13457

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.