Web Tabanlı Eğitim Platformlarının Web ve Mobil Kullanılabilirlik Standartlarının Karşılaştırılması

Yasemin Bertiz
194 89

Öz


Bu araştırmanın amacı, web tabanlı eğitim platformlarının web ve mobil kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesinde uzmanlar tarafından mobil ve masaüstü platformlar için ayrı ayrı belirlenmiş olan kullanılabilirlik standartlarının mobil ve masaüstü platformlarda ki web sitelerini değerlendirirken ne gibi kısıtlama ve farklılıklara sahip olduğunu incelemektir. Bu amaçla konu ile ilgili belirlenmiş olan “kullanılabilirlik”, “web kullanılabilirliği”, “mobil kullanılabilirlik”, “eğitim platformu” ve “eğitsel yazılım” anahtar kelimeleriyle Ulusal Tez Merkezi, Proquest, Web of Science ve EBSCO veri tabanlarında alan yazın taraması yapılmıştır. Çalışma, mobil ve masaüstü platformlarda geliştirilmiş olan eğitsel web sitelerinin etkililiğinin, verimliliğinin ve kullanıcı memnuniyetinin en üst düzeyde olmasını sağlamak için belirlenmiş olan mobil ve masaüstü platformlardaki kullanılabilirlik standartlarının neler olduğunu, bu standartların platformlar arasında farklılık gösterip göstermediğini ve farklılık gösteriyorsa ne gibi farklılıkların olduğunu ortaya çıkarma şeklinde tasarlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi olan betimsel araştırma türlerinden “tarama” modeli kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Kullanılabilirlik, Mobil kullanılabilirlik, Web kullanılabilirliği, Eğitim platformu, Eğitsel yazılım

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bertiz, Y. (2017). Web Tabanlı Eğitim Platformlarının Web ve Mobil Kullanılabilirlik Standartlarının Karşılaştırılması. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 1(1), 19-24.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v1i1.4

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.