Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde FeTeMM

Leyla Ayverdi, Serap Öz Aydın
112 86

Abstract


Özel yetenekli bireyler; liderlik, yaratıcılık, özel akademik kabiliyet, genel zihinsel yetenek, sanat veya psikomotor beceri alanlarından en az birinde yaşıtlarına göre üstün performans ortaya koyan bireylerdir. Yetenek ve ilgi alanları akranlarından farklı olan özel yetenekli öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları da farklıdır. Bu durum özel yeteneklilerin eğitiminde farklılaştırma uygulamalarının yapılmasına neden olmaktadır. Hızlandırma, zenginleştirme ve gruplama gibi uygulamalarla özel yetenekli bireylerin eğitim ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. FeTeMM yaklaşımı, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinden en az ikisinin birlikte öğretimine dayanan bir eğitim yaklaşımıdır. Özellikle bu alanlarda yetenekli olan öğrencilerin eğitiminde farklılaştırma yapmak için FeTeMM yaklaşımı uygulanabilmektedir. Bu çalışmada, özel yeteneklilerin FeTeMM eğitiminde farklı ülkelerde alternatif yaklaşımlar olarak kullanılabilen FeTeMM Okulları, çift kayıt imkanları, Uluslararası Bakalorya Programı ve ileri yerleştirme programları, üniversiteye erken giriş programları, yaz programları, uzaktan eğitim programları, yarışmalar, staj ve mentörlük uygulamaları, hizmet öğrenme programları uygulamalarına yer verilerek bunların ülkemizdeki karşılıkları üzerinde durulmuş ve bu uygulamaları geliştirmek için yapılabilecek çalışmalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Keywords


FeTeMM, Özel yetenekli öğrenci, Farklılaştırma

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ayverdi, L. & Öz Aydın, S. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde FeTeMM. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(1), 13-22.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.