Özel Eğitim Gereksinimli Bireylerin Gelişim ve Eğitimlerinde Kullanılan Mobil Cihazlar ve Yazılımlar

Yağmur Subakan, Mustafa Koç
230 59

Abstract


Bireyler bedensel, zihinsel, sosyal ve duyuşsal olarak farklı gelişimler göstermektedir. Bazıları iletişim, günlük aktiviteleri gerçekleştirme, öğrenme ve çevrelerine uyum sağlamada güçlük yaşama ile sonuçlanan gelişimsel engellerle karşılaşmaktadır. Özel eğitim bu türden bireylerin davranışlarını ve yaşamlarını iyileştirmek için uygun eğitim deneyimleri sağlamak gibi zor bir misyona sahiptir. Neyse ki, teknoloji bireysel öğrenmeyi teşvik etmekte ve farklı ihtiyaçlara sahip bireylere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı özel eğitimli bireylerin gelişim ve eğitimlerinde kullanılan teknolojilerle ilgili yapılmış araştırmaların taranması ve incelenmesi yoluyla bu alanda kullanılan mobil cihaz ve yazılımların neler olduğunun ve nasıl kullanıldığının öğrenilmesini sağlamaktır. Literatür taraması metodu kullanılarak Google Akademik, Science Direct, Springer Link gibi veri tabanları ve internet arama motorlarından ilgili çalışmalara ulaşılmıştır. Tarama sonucunda elde edilen ilgili deneysel çalışmalar 4N1K yöntemi ile özetlenmiş ardından ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve gözden geçirilmiştir. Taramadan elde edilen bilgiler mobil cihazlar ve yazılımlar olmak üzere iki ana tema altında toplanmıştır. İlgili araştırmalarda iPad gibi mobil cihaz ve Proloquo2Go gibi yazılımların akademik, iletişim becerileri gibi becerilerin kazanılmasında otizm, zihinsel engellilik, iletişim engelliliği gibi özel eğitim gruplarında kullanıldığı görülmektedir.


Keywords


Özel eğitim, Engelli bireyler, Mobil teknoloji, Alanyazın taraması

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Subakan, Y. & Koç, M. (2019). Özel eğitim gereksinimli bireylerin gelişim ve eğitimlerinde kullanılan mobil cihazlar ve yazılımlar. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 3(2), 51-61.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Science, Education, Art and Technology Journal

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.