Okul Web Sitesi Yönetim Paneli (MebWeb) Sisteminin Kullanılabilirlik Değerlendirmesi: Tasarım Rehberleri Temelli Kullanılabilirlik

Mustafa Tevfik Hebebci, Selahattin Alan
229 129

Öz


Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı tüm kurumların kurumsallaşması amacıyla 2012 yılında Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından “Okul Web Sitesi Yönetim Paneli” isimli bir proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile MEB’e bağlı tüm kurumlara ait web sitelerin ortak bir ara yüze sahip olması sağlanmıştır. Böylelikle web sitesinden sorumlu kişilerin ve kullanıcıların işlemlerini daha kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sunulmuştur. Oldukça büyük bir kitleye hitap eden “Okul Web Sitesi Yönetim Paneli” (MebWeb) projesinin hedef kitlesi tarafından kolay bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı “Okul Web Sitesi Yönetim Paneli” projesini rehber temelli kullanılabilirlik yaklaşımı ile değerlendirmektir. Değerlendirme işlemi için ise TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından geliştirilen Kamu İnternet Siteleri Rehberi’nde (KAMİS) yer alan TS EN ISO 9241-151 kontrol listesi şablonundan yararlanılmıştır. Şablondan elde edilen verilerin analizi nitel araştırma tekniklerinden biri olan içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler projenin genel olarak kullanılabilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Hebebci, M. T. & Alan, S. (2017). Okul web sitesi yönetim paneli (MebWeb) sisteminin kullanılabilirlik değerlendirmesi: Tasarım rehberleri temelli kullanılabilirlik. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 1(1), 1-10.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v1i1.2

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.