Gregorc Öğrenme Stili Modeli ile Öğrenme Stili Tespiti: Mühendislik Fakültesi Örneği

Ali Özdemir, Ayşegül Alaybeyoğlu, Kadriye Filiz Balbal
223 31

Abstract


Yaşam boyu devam eden öğrenme sürecinin verimli, hızlı ve kolay gerçekleşebilmesi için, bireylerin nasıl öğrendiğini bilmesi çok önemlidir. Bu nedenle bireylerin sahip olduğu farklı özellikler ve yetenekler dikkate alınarak farklı modeller ve öğrenme stilleri geliştirilmiştir. Bu öğrenme stili modellerinden biri de Gregorc Öğrenme Stili Modelidir. Gregorc Öğrenme Stili Modeli, öğrenme stillerini Somut Ardışık, Soyut Ardışık, Somut Random ve Soyut Random olmak üzere dörde ayırır. Bu araştırmada, mühendislik fakültesi öğretim elemanlarının ve lisans öğrencilerinin öğrenme stilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, 26 öğretim elemanı ve 60 lisans öğrencisine Gregorc Öğrenme Stili Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanarak sunulmuştur. Öğrenci ve öğretim elemanlarının cinsiyet, yaş, bölüm ve akademik derece kriterlerine göre baskın öğrenme stilleri belirlenmiştir.


Keywords


Öğrenme stili, Gregorc öğrenme stili modeli, Mühendislik eğitimi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Özdemir, A., Alaybeyoğlu, A., & Balbal, K. F. (2018). Gregorc öğrenme stili modeli ile öğrenme stili tespiti: Mühendislik fakültesi örneği. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(2), 116-123.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.