Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Biyoloji Laboratuvarına Yönelik Tutumları, Özyeterlikleri, Özgüvenleri

Sevilay Dervişoğlu, Dilek Sultan Acarlı
179 29

Abstract


Bu araştırma, rehberli sorgulama yaklaşımına dayalı biyoloji laboratuvar uygulamalarının biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine ve biyoloji laboratuvarına ilişkin tutumlarına, özyeterliklerine, özgüvenlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmanın ön bulgularını içermektedir. Bu bağlamda biyoloji öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerine (N=25) Bilimsel Süreç Becerileri Testi (Geban, Askar & Özkan, 1992; Okey, Wise & Burns, 1982), Laboratuvara Yönelik Özgüven Testi (Krystyniak, 2001; Yurdatapan, 2013), Biyoloji Özyeterlik Ölçeği (Ekici, 2009; Hsu, 2000; Woo, 1999) ve Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (Ekici, 2002) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Bilimsel süreç becerileriyle ilgili eksiklikleri belirlenmiş ve yorumlanmıştır. Öğretmen adayları tutum, özyeterlik ve özgüven ölçeklerinden yüksek puanlar almışlardır. Ayrıca öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ile tutum, özgüven ve özyeterlikleri arasında anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir. Tutum, özyeterlik ve özgüven arasında ise yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur.


Keywords


Biyoloji öğretmen adayları, Bilimsel süreç becerileri, Tutum, Özyeterlik, Özgüven

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Dervişoğlu, S. & Acarlı, D. S. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve biyoloji laboratuvarına yönelik tutumları, özyeterlikleri, özgüvenleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(2), 86-92.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.