Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Mesleklere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Algılarının İncelenmesi

Sibel Karabekmez, Günseli Yıldırım, Güzin Özyılmaz Akamca, A. Murat Ellez, Ayşe Nur Bulut Üner
472 72

Öz


Toplumsal cinsiyet, toplumun kadın ve erkekten cinsiyetine uygun olarak beklediği görev, sorumluluk ve davranışlar olarak tanımlanır (Vatandaş, 2007). Toplumun belirlediği kültürel ve sosyal değerler, beklentiler ve cinsiyete özgü kalıplaşmış roller kadın ve erkeğin ayırt edilmesini sağlar. Toplumsal cinsiyet algısı kendisini meslekler üzerinde de göstermektedir. Mesleklere yönelik algılar ve cinsiyete uygun rollere dayalı olarak kadın mesleği ve erkek mesleği şeklinde ayrıma gidilmektedir. Bu çalışma, toplumsal değer ve yargıların oluşturduğu toplumsal cinsiyet kavramının kazanılmasında en uygun dönem olan okul öncesi dönemde çocukların mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesinde öğrenim gören 48-60 ay arasında toplam 30 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarının mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algıları, mesleklere yönelik cinsiyet algısı belirleme formu ve çocuk bilgi formunun çözümlenmesi yoluyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi kurallarına göre çözümlenerek okul öncesi dönem çocuklarının mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algıları yorumlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Toplumsal cinsiyet algısı, Meslekler, Okul öncesi dönem

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Karabekmez, S., Yıldırım, G., Özyılmaz Akamca, G., Ellez, A. M., & Bulut Üner, A. N. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algılarının incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 52-70.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v2i1.12

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.