Öğretmen Adaylarının Bilim Tarihi Tabanlı Ders Deneyimleri

Burcu Gülay Güney, Çiçek Dilek Bakanay
167 41

Öz


Bu çalışma bilim tarihinin fen derslerinde uygulanmasına yönelik olarak biyoloji öğretmen adaylarının deneyimlerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmaya biyoloji öğretmenliği son sınıfta okuyan 25 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler 10 hafta boyunca eğitimde bilim tarihi dersi almıştır. Dönem boyunca tarihsel bilgilerin yanı sıra bilgileri kullanabilecekleri teknikler hakkında bilgi verilmiştir. Dönem sonunda bilim tarihi ile hazırlayacakları bir ders anlatmaları istenmiştir. Öğrencilerin anlatacakları ders ile ilgili nasıl bir ders materyali hazırlayacakları, ders planlarını nasıl yapabilecekleri ile ilgili eğitim ve destek ders sorumlusu tarafından verilmiştir. Öğrencilerden uygulama öncesi ve sonrasını içeren yapılandırılmış bir yansıtıcı günlük yazmaları istenmiş ve öğrencilerin bilim tarihi ile hazırladıkları ders anlatımlarındaki deneyimleri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının anlatım yaptıkları sınıflarda beklentilerinin üzerinde olumlu reaksiyon aldıkları görülmüştür. Bilim tarihi ile anlattıkları dersin öğrenciler tarafından ilgi gördüğü ifade edilmiştir. Öğrenciler, bilim tarihi bilgisi ile alan bilgilerini birleştirmek konusunda tedirgin oldukları, öğrenci soruları konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiği, öğretim programlarına uyumlu bir şekilde hazırlanan bilim tarihi materyallerine ihtiyaç duydukları şeklinde yorumlarda bulunmuşlardır. Elde edilen bulgular öğretim programı değerlendirme kriterleri ışığında değerlendirilmiş, öğretmen yetiştirme programları bağlamında yorumlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Bilim tarihi, Öğretim programı, Değerlendirme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Güney, B. G. & Bakanay, D. Ç. (2018). Öğretmen adaylarının bilim tarihi tabanlı ders deneyimleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 41-51.
DOI: https://doi.org/10.46328/seat.v2i1.11

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.