Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Materyallerinin Kullanımının İncelenmesi

Ali Yalçın
157 46

Öz


Kültürel miras, bir toplumun benliğini yansıtır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu kültürel kimlik aslında toplumun temel kültürel değerlerini taşır. Sosyal bilgiler dersi bu kültürel miras konularının öğretilmesinde önemli bir misyona sahiptir. Bu araştırmanın temel amacı, sosyal bilgiler dersinde kültürel miras konularının öğretim sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ait hangi materyallerin kullanımının uygun olduğunu belirleyerek sosyal bilgiler eğitim camiasına yapıcı öneriler sunmaktır. Bu araştırmada nitel araştırma türlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı çevrimiçi sitesinde belirlenen dokümanlar, temalaştırılmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre dijital uygulamalar, Türkiye kültür portalı medya kütüphanesi (Doküman, ses, video ve fotoğraf), kültür haritası, broşürler, yerel temelli istatistiksel veriler isimli temalar ortaya çıkmıştır. Bu temalarda belirlenen materyal ve konuların sosyal bilgiler dersinde kültürel miras konularının öğretim sürecinde aktif bir şekilde kullanılabileceği öngörülmektedir. Bunların uygunluğunu belirleme de temel kriterler arasında sosyal bilgiler dersi öğretim programı olduğu söylenebilir. Özellikle Kütür ve Turizm Bakanlığı sitesinin e-kitap, e-uygulamalar, broşürler, il tanıtım broşürleri, videolar, görseller, müzeler, sanatsal çalışmalar gibi konularda sosyal bilgiler dersi kültürel miras konularının öğretimi için zengin materyallere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu materyaller ve konular, öğretmenler tarafından sınıf içinde etkinliklerde kullanılabileceği gibi öğrencilere pekiştirme, tekrar etme, araştırma yapma gibi konularda da yardımcı olabilir.


Anahtar Kelimeler


Sosyal Bilgiler, Kültürel miras, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Materyal, Araç-gereç

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Yalçın, A. (2024). Sosyal bilgiler dersi öğretiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı materyallerinin kullanımının incelenmesi [Examining the utilization of Cultural and Tourism Ministry materials in social studies instruction].Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 8(1), 44-65.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.104

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2024 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

  
      13455      
13457

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.