Üniversite Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Başkent Üniversitesi Örneği

Sila Tanisik
82 33

Öz


Kullanılabilirlik (user experiences), ürünlerin fonksiyonel olarak doğru, kullanıma uygun, kolay öğrenilebilir, kolay hatırlanabilir anlamına gelir. Web sitelerinde kullanılabilirlik metotlarından bir bölümü tasarım ilkelerine dayanır. Bu metotlar uygulanarak, teknik, yapısal ve görsel kullanılabilirliklerin bir araya gelmesiyle web kullanılabilirliği sağlanır. Bu bağlamda Başkent Üniversitesi web sitesi, kullanıcı tecrübeleri açısından ele alındığında, bilgi mimarisi, ulaşılabilirlik, hız, algı sorunları, içerik yönetimindeki problemler, erişilebilirlik sorunları yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bir web sitesinin, ziyaret etmesi beklenen hedef kitle ve bu hedef kitlenin temel gereksinimleri ve beklentileri belirlenerek tasarlanması gerektiği ifade edilebilir. Üniversitelerdeki web siteleri öğrenciler, öğretim elemanları ve diğer kişiler arasında önemli bir iletişim aracıdır, bu sebeple hedef kullanıcılar dikkate alınmalı ve bu doğrultuda web siteleri tasarlanmalıdır. Bu araştırma kapsamında Başkent Üniversitesi örneğinden yola çıkarak “Web Tasarımı Sürecinde Kullanılan Basamaklar” doğrultusunda web sayfası incelenmiş olup kullanım-kullanıcı problemleri ortaya konulmuştur. Başkent Üniversitesi web sitesi kullanıcıya sunulurken kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine uygun olması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerinin web sitesinin yapısı ile paralel doğrultuda olması gerekliliğinden yola çıkarak, yaşanması muhtemel iletişim ve kullanıcı problemlerinin önüne geçilmelidir. Bu araştırmanın amacı ise uzman kişilerce belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda örneklemde yer alan web sitelerinde yaşanan kullanıcı problemlerini saptayıp önerilerde bulunarak, olası sorunları en aza indirmeye çalışmaktır. Edinilen bilgiler doğrultusunda, bu araştırma, hali hazırda var olan web sitelerindeki kullanıcı problemlerini tespit edip, çözüm önerileri sunması ve ayrıca, ileride benzer konuda yapılacak araştırmalara da ışık tutması açısından yol göstericidir.


Anahtar Kelimeler


Üniversite Web Siteleri, Web Tasarımı, Kullanılabilirlik, Kullanıcı Sorunları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Tanışık, S. (2024). Üniversite web sitelerinin kullanılabilirlik sorunları üzerine bir araştırma: Başkent Üniversitesi örneği [A research on the usability problems of university web sites: The case of Başkent University]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 8(1), 22-43.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.103

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2024 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

  
      13455      
13457

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.