Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Z. Nurdan Baysal, Menekşe Dıvrak
95 54

Öz


Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının sanata yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmada, tarama modeli kullanılmış ve veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Formu” ile birlikte Dede (2016) tarafından geliştirilen “Sanata Karşı Tutum Ölçeği” uygulanmıştır.  Araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesinin Temel Eğitim Bölümü, örneklemini ise bu bölümden kolay ulaşılabilir örneklem ile belirlenen 211 öğretmen adayı oluşturmuştur. Gerekli istatistiksel işlemler yapılarak analiz edilen verilerden ulaşılan sonuçlar ise şöyledir: Öğretmen adaylarının sanata yönelik tutumları ortanın üzerindedir. Öğretmen adaylarının sanata yönelik tutumları; cinsiyet, sanatsal etkinliklerde yer alma, anne eğitim durumu ve sanata yönelik ilgi düzeylerine göre farklılık gösterirken; yaş, sınıf düzeyi, lise okul türü, baba eğitim durumu ve sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler


Art, Art attitude, Class teacher candidate

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baysal, Z. N. & Dıvrak, M. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının sanata yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(2), 44-55.
DOI: https://doi.org/10.46328/best%20dergi.41

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.