Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Resim Eğitiminin Gelişimi

Mustafa Lütfi Ciddi
122 28

Abstract


Sanat eğitimi, genel eğitim içinde önemli bir yere sahiptir.  Medeni milletlerin eğitim tarihin bakıldığında sanat eğitimine verdikleri önem görülmektedir. Bu sebeple sanat eğitimini eğitim sistemimizin merkezinde tutarak geliştirmek zorundayız. Sanat eğitiminin temelleri incelenirken, uygarlık tarihinden bağımsız düşünülemez. Farklı dönemlerde sanata çeşitli anlamlar ve roller yüklense de toplumların uygarlık tarihlerinin sanat tarihleri ile paralellik göstererek geliştiği bilinmektedir. Türk resim sanatının gelişiminde önemli bir adım olan Harbiye Mektebi, sanat eğitiminin ilk verildiği kurumlarımızın başındadır. Cumhuriyet öncesi ve sonrasında devamlı gelişim gösteren sanat eğitimimiz günümüzde kurumsallaşarak uygulamada bazı eksikliklerle birlikte sağlam temeller üzerine oturtulmuştur. Bu araştırma ile ülkemiz sanat eğitiminin geçmişten günümüze geçirdiği gelişim süreci hakkında bilgiler istifadenize sunulmaya çalışılmıştır.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ciddi, M.L. (2019). Türkiye’de cumhuriyet öncesi ve sonrası resim eğitiminin gelişimi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 3(2), 62-68.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Science, Education, Art and Technology Journal

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.