Yazar Detayları

Acarlı, Dilek Sultan

  • Cilt 2, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğretime İlişkin Görüşleri
    Öz  PDF
  • Cilt 2, Sayı 2 (2018) - Makaleler
    Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Biyoloji Laboratuvarına Yönelik Tutumları, Özyeterlikleri, Özgüvenleri
    Öz  PDF