Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının İncelenmesi

Sema Kara
84 34

Öz


Eğitim sürecinde öğretmenlerin eğitim inançları sahip oldukları felsefi bakış açıları kendi öğretim uygulamalarına büyük oranda yön vermektedir. Bu çalışmada görsel sanatlar öğretmen adaylarının eğitim inançlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada karşılaştırmalı ilişkisel tarama yöntemine dayalı; görsel sanatlar öğretmen adaylarının eğitim inançları cinsiyet, sınıf ve akademik başarı değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma, Atatürk, Gazi, Marmara, Mersin ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinde Eğitim Fakültelerinde görsel sanatlar eğitimi alan 214 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında eğitim inançları ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre görsel sanatlar öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak ilerlemeci ve varoluşçu eğitim akımlarında yüksek puanlar buna karşın esasicilik eğitim akımında ise düşük ortalamalar elde ettikleri görülmüştür. Ayrıca görsel sanatlar öğretmen adaylarının eğitim inançları cinsiyet, sınıf düzeyi ve başarılarına göre farklıklar göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Görsel sanatlar eğitimi Öğretmen adayı Eğitim inancı Cinsiyet Başarı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kara, S. (2021). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının eğitim inançlarının incelenmesi [A study of the educational beliefs of prospective visual arts teachers]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 5(2), 168-179.
DOI: https://doi.org/10.46328/bestdergi.64

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)

13452  13453
ISI_indexing_21.jpg           13455      
13457

Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.